Verkstad

Webcchingverkstaden är nu inne på sitt fjärde år. Liksom Internet i sig har intresset för och deltagandet i caching-workshops fördubblats varje år sedan den första workshopen 1996. Seminariet 1999 arrangeras av NLANR och CAIDA och arrangeras vid University of California, San Diego.

Alla ansökningar som skickas in kommer formellt att granskas av programkommittén. Utvalda artiklar kommer att publiceras på workshopen och författare kommer att bjudas in till en 20 minuters presentation av sitt arbete. Bidrag som inte har valts ut för publicering kan skickas in som posters eller "pågående arbete".

Den fjärde webbcache-workshopen följer workshops i Warszawa, Boulder och Manchester.

Femte workshopen tillkännages. Det äger rum i Lissabon, Portugal och arrangeras av TERENA.