Cache av

Inaktivera cache
Konkurrens mellan cacheprodukter

Cache-off innebär att testa flera oberoende implementeringar av liknande produkter som sker under en kort tidsperiod och vanligtvis på samma plats. Varje produkt testas under samma förhållanden. Inaktivera cacheresultat används för att jämföra produktprestanda. Vårt team utvärderar prestandan för webbcacheprodukter.

Inaktivera proxycache
Fourth Refuge (18 december 2001)
Tredje asylet (18 september 2000)
Andra asylet (17-28 januari 2000)
First Asylum (15–17 mars 1999)
Inaktivera trafikomdirigering
Första stoppet (juli 2001)