Hur man reparerar fel 0xc004f011 i Windows 10

Det här felet visas på skärmen på de flesta datorer som kör Windows 7, 8 och 10. Felkoden 0xc004f011 genereras när en viss typ av fil saknas eller är skadad. Om du upplever det här problemet kan det bero på att ett av dina program inte kan spela upp ljudfiler. För att åtgärda problemet, […]

Hur man eliminerar "Du har inte behörighet även som administrativ användare" på Windows 10

Windows-administratörer har ofta till uppgift att hantera behörigheter över stora nätverk. Detta inkluderar att skapa konton för anställda, ge lämpliga privilegier till olika grupper och se till att ingen grupp har för mycket makt över en annan. När du arbetar med nätverksresurser finns det vanligtvis tre typer av användare: domänanvändare, lokala användare och administratörer. Varje typ […]

Hur man återställer felmeddelandet 'Den angivna modulen kunde inte hittas'

Den här typen av problem är ett RunDLL-fel. Det hänvisar till DLL-filer (.dll) associerade med Windows-registret, som används för att utföra samtidiga uppgifter som körs av olika program. RunDLL-fel uppstår vanligtvis när ett program inte tillåts komma åt en viss kod. Ett virus eller skadlig programvara kan också orsaka dessa fel. […]

Så här löser du "Det uppstod ett fel när det här dokumentet öppnades" i Adobe Reader

När användare försöker öppna en viss filtyp, till exempel ett Microsoft Word-dokument, får de ofta ett meddelande om "åtkomst nekad". Även om det här problemet kan uppstå av många olika anledningar, visar vi idag hur du åtgärdar det här felet. Adobe Acrobat Reader 11 innehåller säkerhetsförbättringar för att skydda mot skadliga programattacker. Ett […]