ICP

ICP är ett webbcacheprotokoll som används för att utbyta meddelanden om förekomsten av webbadresser i angränsande cacher. Cachar utbyter ICP-förfrågningar och svar för att samla in information som kan användas för att välja den lämpligaste platsen för att hämta ett objekt.

PMS-dokumentation
RFC 2186 ICPv2-protokollspecifikation.
RFC 2187 ICPv2 applikationsspecifikation.
För närvarande definierade opkoder och flaggor. Protokoll har lagts till detta dokument sedan publiceringen av ovanstående RFC:er.
Äldsta kända PKI-dokumentation
ICP och Squid Web Cache
Genomförande
Följande produkter (och icke-produkter) implementerar ICP:

Bläckfisk
Nätverksenhet
Microsoft proxy
Cisco Cache Engine
Novell Volera Internet Caching System
CacheFlow BlueCoat
Imitera reaktordata
Mer?
instrument
Några instrument för kontroll av ICP

icp-test.pl skickar ICP-förfrågningar till flera cachar. Den lagrar bara en väntande begäran åt gången och väntar upp till två sekunder på att alla ICP-svar tas emot.
udp-banger.pl skickar ICP-förfrågningar till en enda cache så snabbt som möjligt.