Jak rozwiązywać problemy z wątkiem zablokowanym w systemie Windows 11 w błędach BSOD sterownika urządzenia?

Błąd BSOD „Wątek utknął w sterowniku urządzenia” (niebieski ekran śmierci) w systemie Windows 10 zawsze występuje, gdy określony sterownik utknie w nieskończonej pętli i czeka, aż sprzęt przejdzie w tryb hibernacji.

Poniższe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przeprowadzą Cię przez najczęstsze rozwiązania błędu BSOD „Wątek utknął w sterowniku urządzenia” i zakończą się najrzadziej stosowanymi rozwiązaniami.

Co powoduje, że wątek utknął w błędzie sterownika urządzenia w Okna 11?

Błąd pojawia się, gdy sterownik przechodzi w nieskończoną pętlę, czekając, aż odpowiedni sprzęt przejdzie w tryb hibernacji.

Ten błąd jest spowodowany przez wadliwe lub uszkodzone sterowniki i można go łatwo naprawić. Ten błąd jest również klasyfikowany jako BSOD, ponieważ gdy wystąpi, system zawiesza się i pojawia się niebieski ekran z komunikatem o błędzie „Wątek utknął w sterownikach urządzeń” na dole.

Jak naprawić błąd BSOD systemu Windows 11 – wątek utknął w sterowniku urządzenia?


Zaktualizuj sterowniki

 1. Naciśnij Windows + X na klawiaturze, aby otworzyć menu Power User i wybierz z listy Menedżera urządzeń.
 2. Po otwarciu Menedżera urządzeń znajdź sterownik, który chcesz zaktualizować, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
 3. Wybierz opcję Automatycznie sprawdź dostępność zaktualizowanych sterowników i poczekaj, aż system Windows 10 pobierze odpowiedni sterownik.
 4. Powtórz te kroki dla wszystkich sterowników, które chcesz zaktualizować.

Wykonaj rozwiązywanie problemów z BSoD

 1. Otwórz aplikację Ustawienia i przejdź do Aktualizacje i zabezpieczenia.
 2. Z menu po lewej wybierz Rozwiązywanie problemów.
 3. W prawym okienku wybierz BSoD i kliknij Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć rozwiązywanie problemów.

Rozpoczynanie skanowania SFC

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk menu Start i otwórz wiersz poleceń (Administrator).
 2. Wprowadź następujący ciąg i naciśnij Enter: sfc/scannow.
 3. Poczekaj na zakończenie procesu (może to trochę potrwać).
 4. Jeśli zostanie znalezione rozwiązanie, zostanie ono zastosowane automatycznie.
 5. Teraz zamknij wiersz poleceń i uruchom ponownie komputer.

Zainstaluj najnowsze aktualizacje

Wiele z tych poprawek oferuje nowe funkcje, ulepszenia zabezpieczeń i różne poprawki błędów zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Dlatego zdecydowanie zalecamy pobranie najnowszych aktualizacji, jeśli chcesz mieć pewność, że Twój komputer jest bezpieczny i wolny od błędów.

Często zadawane pytania

Błąd BSOD (niebieski ekran śmierci) „Wątek utknął w sterowniku urządzenia” w systemie Windows 10 zawsze występuje, gdy określony sterownik utknie w nieskończonej pętli i czeka, aż sprzęt przejdzie w tryb hibernacji. Ten problem jest zwykle związany z samym sprzętem sterownika.

Większość problemów ze sterownikami urządzeń Windows jest spowodowanych przez brakujące, uszkodzone lub nieaktualne sterowniki. To tylko jeden z wielu powodów, dla których musisz aktualizować sterowniki urządzeń.

 1. Naciśnij Windows + X na klawiaturze, aby otworzyć menu Power User i wybierz z listy Menedżera urządzeń.
 2. Po otwarciu Menedżera urządzeń znajdź sterownik, który chcesz zaktualizować, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
 3. Wybierz opcję Automatycznie sprawdź dostępność zaktualizowanych sterowników i poczekaj, aż system Windows 10 pobierze odpowiedni sterownik.
 4. Powtórz te kroki dla wszystkich sterowników, które chcesz zaktualizować.