Jak rozwiązać komunikat o błędzie „Osiągnięto punkt przerwania wyjątku”

Windows 10 jest prawdopodobnie najczęściej używanym systemem operacyjnym w świecie komputerów PC. Posiada wiele nowych funkcji, które czynią go bardziej przystępnym i funkcjonalnym. Windows 10 zawiera wiele małych komponentów, dlatego możliwe jest, że Windows 10 jest również pełen błędów. Windows 10 istnieje już od dłuższego czasu, ale każdego dnia pojawia się w nim coraz więcej błędów. Jednym z takich błędów jest komunikat „Osiągnięto punkt przerwania wyjątku”. W tym artykule pokażę, jak rozwiązać kod błędu Windows 10 0x80000003 – osiągnięto punkt przerwania.

Co oznacza komunikat „Osiągnięto punkt przerwania wyjątku”?

Jest to typowy błąd systemu Windows związany z aplikacjami lub programami zainstalowanymi na komputerze z systemem Windows. Ten błąd zwykle występuje podczas próby uruchomienia niektórych aplikacji na komputerze z systemem Windows lub próby wyłączenia komputera. Ten błąd uniemożliwia uruchamianie niektórych aplikacji na komputerze z systemem Windows z pewnych powodów.

Co powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie „Osiągnięto punkt przerwania wyjątku”?

Możliwą przyczyną tego problemu może być złośliwe oprogramowanie lub atak wirusa na komputer. Złośliwe oprogramowanie może uszkodzić ważne funkcje lub rzeczywiste aplikacje zainstalowane na komputerze i uniemożliwić ich prawidłowe działanie. W takim przypadku możesz sprawdzić swój system pod kątem złośliwego oprogramowania lub wirusów za pomocą potężnego oprogramowania antywirusowego, aby rozwiązać problem.

Komunikat o błędzie „Osiągnięto punkt przerwania” może się również pojawić, gdy występują uszkodzenia lub problemy w samych programach/oprogramowaniu. Jednym ze sposobów rozwiązania problemu może być odinstalowanie takich aplikacji, a następnie ponowne zainstalowanie ich na komputerze.

Jak rozwiązać problem „Osiągnięto punkt przerwania”

Przeskanuj komputer w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania

 1. Otwórz Centrum bezpieczeństwa Windows Defender. Możesz znaleźć tę aplikację w menu Start.
 2. Kliknij kafelek Ochrona przed wirusami i zagrożeniami (lub ikonę tarczy na lewym pasku menu). Kliknij Skanuj teraz.
 3. Wybierz jedną z opcji skanowania: Szybkie skanowanie sprawdza miejsca na urządzeniu, które złośliwe oprogramowanie najprawdopodobniej zainfekuje. Pełne skanowanie sprawdza wszystkie pliki na urządzeniu. Skanowanie niestandardowe pozwala wybrać konkretne foldery lub dyski do sprawdzenia. Jeśli nie masz pewności, którą opcję wybrać, użyj pełnego skanowania.
 4. Kliknij Skanuj. Windows Defender Security Center rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania na Twoim urządzeniu. Czas potrzebny do zakończenia skanowania zależy od liczby plików na urządzeniu i jego mocy.
 5. Podczas skanowania możesz zobaczyć ikonę skanowania w toku w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań. Nadal możesz korzystać z urządzenia podczas skanowania. Jeśli go klikniesz lub dotkniesz, zobaczysz bardziej szczegółowe informacje o skanowaniu, w tym w jakiej fazie skanowania się znajduje i ile plików zostało przeskanowanych do tej pory.
 6. Po zakończeniu skanowania przejrzyj wyniki i podejmij odpowiednie działania: Jeśli zostanie znalezione jakiekolwiek złośliwe oprogramowanie, zobaczysz komunikat opisujący typ złośliwego oprogramowania i sposób, w jaki możesz z nim poradzić.

Wyłącz aplikacje powodujące problemy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz Menedżer zadań z wyświetlonego menu.
 2. W oknie Menedżera zadań wybierz kartę Uruchamianie.
 3. Wybierz aplikację powodującą problem i kliknij Wyłącz.
 4. Zamknij okno Menedżera zadań i uruchom ponownie komputer. Aplikacja powodująca problem powinna być teraz wyłączona.

Wykonaj przywracanie systemu

Przywracanie systemu to funkcja systemu Windows 10, która może pomóc w przywróceniu komputera do wcześniejszego punktu w czasie. Może to być przydatne, jeśli zainstalowałeś nowy program, który powoduje problemy lub dokonałeś zmian w ustawieniach, które chcesz cofnąć. Aby wykonać przywracanie systemu, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia, naciskając klawisz Windows + I na klawiaturze.
 2. Kliknij „Aktualizacja i bezpieczeństwo”.
 3. Kliknij „Odzyskiwanie”.
 4. W sekcji „Zresetuj ten komputer” kliknij „Rozpocznij”.
 5. Kliknij „Zachowaj moje pliki”.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć proces.

Po wykonaniu tych kroków komputer powinien zostać przywrócony do stanu z wcześniejszego wybranego momentu. Jeśli nadal masz problemy, możesz spróbować powtórzyć proces i wybrać inny punkt w czasie.

Uruchom sprawdzanie plików systemowych (SFC)

Wykonaj skanowanie SFC

Skanowanie SFC to proces, który może pomóc naprawić uszkodzone pliki na komputerze. Aby uruchomić skanowanie SFC w systemie Windows 10, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz menu Start i wpisz „cmd” w polu wyszukiwania.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wynik „Wiersz polecenia” i wybierz „Uruchom jako administrator”.
 3. Wpisz polecenie „sfc / scannow” i naciśnij Enter.
 4. Skanowanie rozpocznie się i może zająć trochę czasu.
 5. Po zakończeniu skanowania uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy nie ma ulepszeń.

Sprawdź aktualizacje systemu Windows

Sprawdzanie aktualizacji w systemie Windows 10 to proces dwuetapowy.

 1. Najpierw musisz otworzyć aplikację Ustawienia. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Ustawienia z menu, które się pojawi.
 2. Po przejściu do aplikacji Ustawienia kliknij sekcję Aktualizacja i zabezpieczenia. W sekcji Aktualizacja i zabezpieczenia dostępne są dwie opcje: Windows Update i Sprawdź aktualizacje.
 3. Jeśli chcesz ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji, musisz wybrać opcję Sprawdź aktualizacje. Spowoduje to wyszukanie wszelkich dostępnych aktualizacji. Jeśli są dostępne aktualizacje, zostaną one pobrane i zainstalowane automatycznie.
 4. Możesz także wybrać automatyczną instalację aktualizacji, wybierając opcję Windows Update. Po wybraniu tej opcji komputer będzie automatycznie pobierał i instalował aktualizacje, gdy tylko staną się dostępne.

Często zadawane pytania

Punkty przerwania są zwykle powiązane z określoną linią kodu; zatrzymują debuger, gdy musi zostać wykonany określony wiersz kodu. Alternatywnie możesz zdefiniować punkt przerwania, który ma być aktywowany, gdy wystąpi pewien typ wyjątku.

Komunikat o błędzie może pojawić się z powodu uszkodzonego lub brakującego odpowiedniego pliku systemowego. Pliki systemowe mogą zostać uszkodzone w wyniku nagłego wyłączenia systemu, infekcji złośliwym oprogramowaniem lub nieprawidłowej instalacji aplikacji lub sterowników innych firm. Uszkodzone lub brakujące pliki systemowe można znaleźć i zastąpić za pomocą narzędzia Kontroler plików systemowych.

 • Uruchom ponownie system Windows.
 • Upewnij się, że system Windows jest aktualny.
 • Uruchom ponownie komputer do wcześniejszej daty.
 • Uruchom Kontroler plików systemowych (SFC) i Kontroler dysków (CHKDSK).