Jak rozwiązać problem „Błąd krytyczny — Twoje menu Start nie działa” w systemie Windows 10?

Błąd krytyczny w systemie Windows 10 jest związany z niedziałającym menu Start. Występuje, gdy niektóre pliki są uszkodzone. Czasami cierpi tylko menu Start, ale czasami cierpi również funkcja wyszukiwania, Cortana i menu Start. Przeczytaj tę stronę, aby zatrzymać taki krytyczny błąd i rozwiązać problem z dostępem. W tym przewodniku krok po kroku dowiesz się, jak naprawić błąd.

Otrzymany komunikat o błędzie powinien wyglądać tak:

„Błąd krytyczny — menu Start nie działa. Postaramy się rozwiązać problem przy następnym logowaniu”.

Dlaczego występuje ten błąd?

Menu Start jest jedną z najczęściej używanych funkcji systemu operacyjnego Windows, a od czasu wydania systemu Windows 10 firma Microsoft zmieniła jego wygląd i wygląd. Błąd krytyczny w menu Start występuje, gdy system operacyjny zamyka program z powodu problemów wewnętrznych.

Błędy te mogą być spowodowane jedną z następujących przyczyn:

 • Błędy użycia pamięci.
 • Uszkodzone dokumenty.
 • Pewne błędy rejestru.
 • Uszkodzone pliki systemowe.

Jeśli wyłączysz komputer podczas aktualizacji, Twoje pliki mogą być uszkodzone. Warto pamiętać, że te problemy mogą dotyczyć również innych komponentów. Po nawiązaniu połączenia system Windows zgłasza krytyczny błąd systemu Windows 10 — „Twoje menu Start nie działa. Postaramy się to naprawić przy następnym logowaniu.”

Jak naprawić ten błąd?

Sprawdź pliki systemowe

Wykonaj skanowanie SFC

Skanowanie SFC to narzędzie w systemie Windows 10, które może skanować w poszukiwaniu uszkodzonych plików i je zastępować. Oto jak uruchomić skanowanie SFC:

 1. Naciśnij klawisz Windows + X, aby otworzyć menu użytkownika zaawansowanego, a następnie wybierz Wiersz polecenia (administrator). Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 2. W oknie wiersza polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter: sfc /scannow Spowoduje to zainicjowanie skanowania i może zająć trochę czasu.
 3. Po zakończeniu skanowania powinien pojawić się komunikat „Ochrona zasobów systemu Windows znalazła uszkodzone pliki i pomyślnie je naprawiła”. Jeśli nie zostaną znalezione żadne błędy, zobaczysz komunikat „Ochrona zasobów systemu Windows nie znalazła żadnych naruszeń integralności”. Tak czy inaczej, możesz teraz zamknąć okno wiersza polecenia.

Utwórz nowe konto użytkownika z uprawnieniami administratora

Utworzenie nowego konta użytkownika z uprawnieniami administratora w systemie Windows 10 jest łatwe. Wystarczy wykonać te proste czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz "Panel sterowania" z menu.
 2. W oknie „Panel sterowania” kliknij „Konta użytkowników”.
 3. W oknie „Konta użytkowników” kliknij „Zarządzaj kontami użytkowników”.
 4. W oknie „Zarządzaj kontami użytkowników” kliknij „Dodaj nowego użytkownika”.
 5. W oknie „Dodaj nowego użytkownika” wprowadź żądaną nazwę użytkownika i hasło dla nowego konta. Pamiętaj, aby wybrać "Administrator" z menu rozwijanego dla typu konta.
 6. Kliknij „Utwórz konto”.
 7. Otóż ​​to! Utworzyłeś teraz nowe konto użytkownika z uprawnieniami administratora w systemie Windows 10.

Wykonaj czysty rozruch

Czysty rozruch ma miejsce wtedy, gdy system Windows jest uruchamiany z minimalnym zestawem sterowników i programów startowych, które pomagają w rozwiązywaniu problemów. Oznacza to, że podczas czyszczenia rozruchu ładowane są tylko niezbędne sterowniki i programy. Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić rozruch komputera z systemem Windows 10:

 1. Najpierw wpisz „msconfig” w polu wyszukiwania i naciśnij Enter, aby otworzyć Konfigurację systemu.
 2. Następnie przejdź do zakładki „Ogólne”, kliknij „Uruchamianie selektywne” i odznacz pole „Załaduj elementy startowe”.
 3. Gdy to zrobisz, przejdź do zakładki „Usługi”, zaznacz pole wyboru „Ukryj wszystkie usługi Microsoft” i kliknij „Wyłącz wszystkie”.
 4. Na koniec kliknij „OK”. To poprosi Cię o ponowne uruchomienie komputera. Zrób to i sprawdź, czy problem nadal występuje. Jeśli nie, oznacza to, że przyczyną problemu był jeden z wyłączonych programów lub usług. Możesz je ponownie włączać pojedynczo, aby zawęzić, który to jest.

Zaktualizuj lub odinstaluj program antywirusowy innej firmy

Ważne jest, aby chronić komputer przed wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem, a jednym ze sposobów na to jest użycie programu antywirusowego innej firmy. Jeśli używasz systemu Windows 10, możesz zaktualizować lub odinstalować oprogramowanie antywirusowe na kilka różnych sposobów. Oto krótkie podsumowanie kroków, które musisz wykonać:

Zaktualizuj oprogramowanie antywirusowe:

 1. Otwórz program i poszukaj przycisku „Aktualizuj” lub opcji menu.
 2. Po znalezieniu go kliknij lub dotknij i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować najnowsze definicje wirusów.

Odinstaluj program antywirusowy:

 1. Przejdź do „Panelu sterowania” w systemie Windows i znajdź sekcję „Programy i funkcje”.
 2. Znajdź swój program antywirusowy na liście zainstalowanych programów, wybierz go i kliknij „Odinstaluj”.
 3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć proces.

Ochrona komputera przed wirusami jest ważna, więc upewnij się, że masz aktualne oprogramowanie antywirusowe. A jeśli kiedykolwiek będziesz chciał go odinstalować, wykonaj powyższe kroki.

Pobierz narzędzie do rozwiązywania problemów z menu Start firmy Microsoft

Firma Microsoft wydała narzędzie do rozwiązywania problemów z menu Start dla systemu Windows 10, którego można użyć do rozwiązania typowych problemów z menu Start. Oto jak go pobrać i używać:

 1. Przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Microsoft i kliknij przycisk „Pobierz”, aby wyświetlić narzędzie do rozwiązywania problemów z menu Start.
 2. Zapisz plik na swoim komputerze, a następnie uruchom go.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów.
 4. Po zakończeniu działania narzędzia do rozwiązywania problemów uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy menu Start działa prawidłowo.
 5. Jeśli nie, możesz spróbować ponownie uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów lub zresetować komputer.

Użyj funkcji „Zresetuj ten komputer”

Windows 10 oferuje wbudowane narzędzie do zresetowania komputera i rozpoczęcia od nowa. Może to być przydatny krok w rozwiązywaniu problemów, jeśli masz problemy z komputerem. Oto jak korzystać z funkcji „Zresetuj ten komputer”:

 1. Przejdź do Start > Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Odzyskiwanie.
 2. W sekcji „Zresetuj ten komputer” kliknij Rozpocznij.
 3. Otrzymasz dwie opcje: „Zachowaj moje pliki” i „Usuń wszystko”. Wybierz żądaną opcję.
 4. Jeśli wybierzesz opcję „Zachowaj moje pliki”, system Windows zainstaluje się ponownie, ale Twoje osobiste pliki i ustawienia pozostaną nienaruszone. Jeśli wybierzesz "Usuń wszystko", system Windows usunie wszystko z dysku twardego, w tym osobiste pliki i ustawienia.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć proces resetowania. Po zakończeniu komputer uruchomi się ponownie i powinien znów działać poprawnie.

Często zadawane pytania

 1. Naciśnij Windows + L, aby wylogować się po otwarciu systemu Windows 10.
 2. Przytrzymaj klawisz „Shift” na klawiaturze i naciśnij przycisk zasilania, a następnie „Uruchom ponownie”.
 3. Twój komputer powinien teraz uruchomić się ponownie i wyświetlić opcje rozruchu. Z menu „Rozwiązywanie problemów” przejdź do „Opcji zaawansowanych” i kliknij „Opcje rozruchu”.
 4. Kliknij przycisk „Uruchom ponownie”, aby ponownie uruchomić komputer.
 5. Po ponownym uruchomieniu naciśnij klawisz F5, aby przejść do „Trybu awaryjnego”.
 6. Po przejściu do trybu awaryjnego menu Start systemu Windows 10 i krytyczny błąd „Cortana nie działa” zostaną naprawione. Wszystko, co musisz teraz zrobić, to zrestartować komputer.

Błąd krytyczny występuje, gdy system operacyjny zamyka program lub proces z powodu problemów wewnętrznych. Błędy te mogą być spowodowane konfliktami użycia pamięci, uszkodzonymi plikami itp. Jeśli wyłączysz komputer podczas działania aktualizacji, Twoje pliki mogą być uszkodzone.

 1. Otwórz Menedżera zadań i kliknij Plik > Uruchom nowe zadanie.
 2. Wprowadź powershell w polu Utwórz nowe zadanie. Włącz opcję „Utwórz to zadanie z uprawnieniami administratora”. Kliknij OK.
 3. W oknie administracyjnym Windows PowerShell wpisz następujące polecenie i naciśnij Enter:
 4. Get-appxpackage -all *shellexperience* -packagetype bundle |% {add-appxpackage -register -disabledevelopmentmode ($_.installlocation + „\appxmetadata\appxbundlemanifest.xml”)}
 5. Poczekaj na zakończenie procesu, a następnie uruchom ponownie system.