Jak rozwiązać problem HP Error 49 na drukarce z systemem Windows 10

W dzisiejszych czasach błędy, które pojawiają się podczas drukowania, stały się bardzo powszechne. Na tej podstawie możesz otrzymać kody błędów 49 podczas drukowania dokumentu lub pliku za pomocą drukarki HP.

Głównym powodem tego błędu jest brak komunikacji między komputerem a laptopem. Błędy plików mogą być również przyczyną tego problemu. Oprócz tego nieprawidłowe operacje, uszkodzone dane, nieprawidłowe polecenia z kropkami i inne mogą również powodować błędy.

Co powoduje drukarkę hp błąd 49 w systemie Windows 10?

 • Drukarka HP drukuje niezgodne wersje plików.
 • Podłączanie do poprawki innej firmy, która nie jest przeznaczona do pracy z drukarką.
 • Czas zadań wysyłanych do drukarki.
 • Jednoczesne przetwarzanie zleceń.
 • Ruch sieciowy, który wpływa na działanie drukarki w tym środowisku.
 • Błędy rejestru.

Jak naprawić błąd 49 na hp drukarka?

Resetowanie drukarki i usuwanie kolejki wydruku

 1. Naciśnij przycisk „Zasilanie” na drukarce, aby ją wyłączyć.
 2. Odłącz przewód zasilający drukarki od gniazdka elektrycznego.
 3. Odłącz kabel USB, kabel Ethernet lub inny kabel podłączony do drukarki.
 4. Wpisz słowo „drukarka” w polu wyszukiwania i wybierz „Drukarki i skanery” w wynikach wyszukiwania.
 5. Na stronie Drukarki i skanery wybierz drukarkę HP, a następnie kliknij Otwórz kolejkę.
 6. Otworzy się kolejka drukowania. Jeśli chcesz usunąć pojedynczy dokument, kliknij prawym przyciskiem myszy dokument, który chcesz usunąć i wybierz Anuluj.
 7. Po wyświetleniu monitu kliknij „Tak”, aby usunąć dokument.
 8. Możesz usuwać dokumenty jeden po drugim lub możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu okna i wybrać opcję "Usuń wszystkie dokumenty", aby usunąć wszystkie dokumenty z kolejki drukowania.
 9. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij Tak, aby kontynuować.
 10. Po usunięciu wszystkich dokumentów lub dokumentu, który Twoim zdaniem powoduje błąd, kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno.
 11. Podłącz ponownie kabel USB, kabel Ethernet lub inny kabel, który został odłączony od drukarki w kroku 3.
 12. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazdka elektrycznego.
 13. Naciśnij przycisk zasilania drukarki, aby ponownie uruchomić drukarkę.

Zaktualizuj oprogramowanie drukarki

 1. Otwórz przeglądarkę internetową, wpisz „support.hp.com/drivers” w pasku adresu i naciśnij enter.
 2. Na stronie sterowników kliknij opcję „Drukarki”, aby kontynuować.
 3. Wprowadź nazwę modelu drukarki w polu wyszukiwania i wybierz model drukarki z wyników.
 4. Na stronie pobierania sterownika drukarki znajdź opcję „Oprogramowanie układowe” i kliknij znak plus z przodu, aby rozwinąć listę.
 5. Na koniec kliknij łącze „Pobierz”, aby oprogramowanie sprzętowe drukarki.
 6. Kliknij przycisk „Zapisz plik”, aby rozpocząć pobieranie pliku narzędzia do aktualizacji oprogramowania układowego drukarki.
 7. Kliknij dwukrotnie pobrany plik oprogramowania układowego i kliknij „Tak”, aby kontynuować.
 8. Kliknij przycisk W dół, aby wybrać drukarkę, a następnie wybierz drukarkę z listy rozwijanej.
 9. Kliknij przycisk „Wyślij oprogramowanie”.
 10. Poczekaj na zakończenie aktualizacji oprogramowania układowego.
 11. Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji oprogramowania układowego kliknij przycisk „Wyjdź”, aby zamknąć narzędzie.

Często zadawane pytania

Wyłącz drukarkę, odłącz ją od sieci/komputera, usuń wszystkie oczekujące zadania drukowania (na komputerze) i uruchom ponownie drukarkę, aby błąd 49 zniknął. Następnie możesz ponownie podłączyć kabel sieciowy/komputerowy i ponowić próbę drukowania.

Ogólnie błąd serwisowy 49 to sytuacja, w której drukarka nie jest w stanie przetworzyć przesłanego pliku. W niektórych przypadkach plik jest uszkodzony, w innych oprogramowanie sprzętowe drukarki po prostu nie może zinterpretować pliku.

Zgodnie z instrukcją serwisową drukarki HP, błąd 49 występuje z powodu uszkodzonych danych, nieprawidłowych poleceń, nieaktualnego oprogramowania układowego, problemów z akcesoriami drukarki lub niewłaściwych operacji.