Jak rozwiązać problem „Proszę czekać na Gpsvc” w systemie Windows 10?

Podczas próby uruchomienia komputera system Windows zabierze Cię do, poczekaj na GPSVC, a ekran z komunikatem zawiesza się na długi czas. Co możesz zrobić w tej sytuacji, aby rozwiązać problem? Czy możesz dać jakąś radę?

Jeśli nie, to jesteś we właściwym miejscu. Po kolei opiszę środki naprawcze. Możesz je zastosować, wykonując kilka prostych kroków.

Co powoduje problem „Proszę czekać na gpsvc” w systemie Windows 10?

 • Błąd instalacji oprogramowania: Być może próbowałeś już zainstalować oprogramowanie, ale proces się nie powiódł. Niepowodzenie instalacji oprogramowania powoduje problemy z systemem z powodu uszkodzonych plików.
 • Nieprawidłowe zamknięcie/ponowne uruchomienie: Niewłaściwe zamknięcie/ponowne uruchomienie jest kolejnym powodem komunikatu o błędzie „proszę czekać na gpscv”. Jeśli wyłączysz/ponownie uruchomisz komputer bez należytej staranności, jest to normalne zjawisko występowania błędów.
 • Złośliwe oprogramowanie: To jest najczęstsza przyczyna problemu. Jeśli Twój komputer jest narażony na wirusy i złośliwe oprogramowanie, jedną z konsekwencji jest to, że pliki takie jak Gpsvc.dll są uszkodzone.
 • Przypadkowe usunięcie Gpsvc.dll: Jako użytkownik możesz być odpowiedzialny za problem w taki czy inny sposób. Przypadkowe usunięcie plików Gpsvc.dll w systemie powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie „proszę czekać na gpsvc”.

Jak naprawić błąd „Proszę czekać na gpsvc” w systemie Windows 10?


Przywróć system do poprzedniego stanu

 1. Kliknij menu Start w prawym dolnym rogu i kliknij ikonę zasilania.
 2. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij Uruchom ponownie.
 3. Otworzy się menu Zaawansowane opcje uruchamiania.
 4. Wybierz Rozwiązywanie problemów -> Opcje zaawansowane.
 5. W menu Opcje zaawansowane wybierz Przywracanie systemu.
 6. W oknie Przywracanie systemu kliknij Dalej, wybierz punkt, do którego chcesz przywrócić system przed wystąpieniem błędu, a następnie kliknij Dalej.
 7. Kliknij przycisk Zakończ, aby potwierdzić punkt przywracania, a następnie uruchom ponownie komputer, aby zastosować zmianę.
 8. Poczekaj na zakończenie procesu i sprawdź, czy błąd GPSVC-Windows został rozwiązany.

Aktualizacja pliku GPSVC

 1. Pobierz najnowszą wersję pliku gpsvc.dll i zapisz ją na swoim komputerze.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik gpsvc.zip i wybierz Wyodrębnij wszystko.
 3. Następnie kliknij przycisk Przeglądarka i przejdź do katalogu: C:³Windows³ System64.
 4. Jeśli twój system jest 32-bitowy, zamień System64 na System32.
 5. Kliknij opcję Wybierz folder i kontynuuj jak zwykle.
 6. Jeśli pojawi się monit o zastąpienie istniejącego pliku lub pominięcie wyodrębniania, wybierz opcję Zamień plik w katalogu docelowym.
 7. Teraz możesz wyłączyć lub ponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czy błąd „Oczekiwanie na Windows 10 GPSVC” został rozwiązany.

Wyłączanie komputera

 1. Naciśnij jednocześnie Ctrl + Alt + Delete.
 2. Pojawi się nowy ekran, kliknij ikonę zasilania w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz Zamknij.
 3. Powinieneś teraz móc wyłączyć komputer bez wystąpienia błędu.

Często zadawane pytania

Oznacza to, że system nie może zostać uruchomiony, ponieważ niektóre ważne pliki nie mogą zostać poprawnie załadowane, a uruchomienie zajmie trochę czasu.

 1. Kliknij menu Start w prawym dolnym rogu i kliknij ikonę zasilania.
 2. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij Uruchom ponownie.
 3. Spowoduje to przejście do menu Zaawansowane opcje uruchamiania.
 4. Wybierz Rozwiązywanie problemów -> Opcje zaawansowane.
 5. Z menu Opcje zaawansowane wybierz Przywracanie systemu.
 6. W oknie Przywracanie systemu kliknij Dalej, wybierz punkt, do którego chcesz przywrócić system przed wystąpieniem błędu, a następnie kliknij Dalej.
 7. Kliknij przycisk Zakończ, aby potwierdzić punkt przywracania, a następnie uruchom ponownie komputer, aby zastosować zmianę.
 8. Poczekaj na zakończenie procesu i sprawdź, czy błąd GPSVC-Windows został rozwiązany.

Być może próbowałeś już zainstalować oprogramowanie, ale proces się nie powiódł. Brak instalacji oprogramowania powoduje problemy w systemie, ponieważ pliki są uszkodzone. Nieostrożne zamknięcie/ponowne uruchomienie jest również kolejnym powodem wyświetlania ekranu błędu „proszę czekać na gpscv”. Jeśli zamkniesz / ponownie uruchomisz komputer nieostrożnie, błędy wystąpią całkiem normalnie.