Jak rozwiązać komunikat o błędzie „Nie masz uprawnień do zapisywania w tej lokalizacji” w systemie Windows 10?

Praca na komputerze i posiadanie tylko jednego konta użytkownika do pracy jest bardzo frustrujące, spróbuj zapisać plik we właściwym miejscu i nagle pojawi się komunikat o błędzie:

Nie masz uprawnień do zapisywania w tej lokalizacji. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać pozwolenie. Czy chcesz zapisać w folderze Obrazy publiczne? Tak lub nie."

Co powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie „Nie masz uprawnień do zapisywania w tej lokalizacji” w systemie Windows 10?

 • Ten komunikat dotyczy głównie ustawień systemowych i ustawień plików/folderów. Należy mieć świadomość, że program antywirusowy innej firmy może zmienić ustawienia zabezpieczeń systemu, co może spowodować ten błąd.
 • Uruchomienie programu bez uprawnień administratora może spowodować błąd „Nie masz uprawnień do zapisywania w tej lokalizacji”.

Jak naprawić błąd „Nie masz uprawnień do zapisywania w tej lokalizacji” w systemie Windows 10?

Nadawanie uprawnień administracyjnych

 1. Naciśnij Windows + R, wpisz „netplwiz” (bez cudzysłowów) i naciśnij Enter, aby otworzyć ustawienia konta użytkownika.
 2. Z listy kont użytkowników wybierz to, dla którego wystąpił błąd.
 3. Po wybraniu użytkownika kliknij Właściwości.
 4. W oknie, które się otworzy, przejdź do zakładki Członkostwo w grupie.
 5. Tutaj zobaczysz trzy opcje, a mianowicie: Standard, Administrator i Inne.
 6. Upewnij się, że zaznaczyłeś pole obok Administratora i kliknij Zastosuj, a następnie OK.
 7. Zapewni to pełny dostęp do zapisywania lub zmiany uprawnień do plików na komputerze z systemem Windows 10, dzięki czemu możesz edytować wszystkie pliki i foldery z uprawnieniami administratora.
 8. Zamknij wszystko i napraw Nie masz uprawnień do zapisywania w tej lokalizacji, więc spróbuj ponownie zapisać plik.

Modyfikuj uprawnienia

 1. Przejdź do dysku C:, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości.
 2. Przejdź do zakładki Bezpieczeństwo i kliknij przycisk Zmień.
 3. Zaznacz pole wyboru Pełna kontrola dla prywatnych użytkowników i administratorów.
 4. Kliknij Zastosuj, a następnie kliknij OK.
 5. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy dysk C: i wybierz Właściwości.
 6. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij Zaawansowane.
 7. Teraz w oknie Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń kliknij Zmień uprawnienia.
 8. Wybierz konto użytkownika, dla którego wystąpił błąd i kliknij Edytuj.
 9. Upewnij się, że wybrałeś opcję Pełny dostęp w obszarze Uprawnienia podstawowe, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Następnie kliknij Zastosuj i kliknij OK.
 11. Zamknij wszystko, a następnie uruchom ponownie komputer, aby zapisać zmiany.

Sformatuj dysk za pomocą NTFS

 1. Otwórz Eksplorator plików systemu Windows, naciskając Windows + E i przejdź do tego komputera.
 2. Wybierz dysk powodujący problemy i kliknij prawym przyciskiem myszy Formatuj.
 3. Następnie wybierz z listy system plików NTFS (domyślny).
 4. Zaznacz pole wyboru Szybkie formatowanie, a następnie kliknij przycisk Start.
 5. Zamknij wszystko i spróbuj ponownie zapisać plik w wybranej lokalizacji.